Uppdaterade avtalsvillkor för .se och .nu domäner
september 2019

Internetstiftelsen uppdaterar avtalsvillkoren för .se och .nu domänerna den 30 september. Det är ingen stor skillnad mot tidigare. Det är till exempel språkliga justeringar och justering av domännamnets utformning. Den största ändringen är att vi registrarer måste informera samtliga domäninnehavare varje gång som registreringsvillkoren ändras.

Villkorsändring av Registreringsvillkor gällande toppdomänen .se respektive .nu

 Villkorsändring av

  • Registreringsvillkor gällande toppdomänen .se fr.o.m. 6 februari 2019
  • Registreringsvillkor gällande toppdomänen .nu fr.o.m. 25 maj 2018

Registreringsvillkoren är det avtal som gäller för samtliga innehavares domännamn och ändrade Registreringsvillkor träder i kraft den 30 september 2019. Som domännamnsinnehavare behöver du läsa igenom de nya Registreringsvillkoren men du behöver inte göra något för att behålla ditt domännamn, din domännamnsregistrering påverkas inte.>

För dig som har ett eller flera .se-domännamn eller .nu-domännamn innebär ändringen att den nu gällande versionen av Registreringsvillkoren gäller till och med den 29 september 2019. Den 30 september 2019 ersätts nu gällande version av Registreringsvillkoren med de nya Registreringsvillkoren som därefter gäller för samtliga innehavare oavsett registreringsdatum.

Om du registrerar ett nytt domännamn under tiden fram till och med den 29 september 2019 gäller nu gällande version av Registreringsvillkoren. De nya Registreringsvillkoren gäller därefter för samtliga innehavare oavsett registreringsdatum.

Befintliga och ändrade Registreringsvillkor finns publicerade på https://internetstiftelsen.se/domaner/registrera-ett-domannamn/villkor-och-regler-for-se-och-nu-domaner/

”Den största ändringen är att vi registrarer måste informera samtliga domän­innehavare varje gång som registrerings­villkoren ändras.”

De förändringar som gjorts är sammanfattningsvis följande:

  • Språkliga justeringar
  • Justering av domännamnets utformning, punkt 3.2
  • Tillägg om DNSSEC, punkt 5.1.8.4
  • Tillägg i punkt 5.4.2 om hinder mot utförandet av Registreringstjänsterna avregistrering och överlåtelse
  • Tillägg i punkt 6.4 om Internetstiftelsens rätt att avregistera eller överföra ett domännamn
  • Justering av släktnamn till efternamn i punkt 7.2 c) (Registreringsvillkoren för .se)
  • Tillägg i punkt 10.2.3 angående villkorsändringar och publicering.

Version med ändringsmarkering finns på förfrågan.

Har ni frågor, vänligen kontakta Internetstiftelsen på registry@internetstiftelsen.se.