Uppdaterade avtalsvillkor för .se och .nu domäner
oktober 2021

Internetstiftelsen uppdaterar avtalsvillkoren för .se och .nu domänerna den 1 november. Det är ingen stor skillnad mot tidigare. Det är till exempel språkliga justeringar och möjlighet att ändra eller ta bort uppenbart felaktiga namnservrar. Den största ändringen är att Internetstiftelsen får rätt att neka förnyelse av domännamn om innehavaren till exempel har gått i konkurs eller avlidit.

Villkorsändring av Registreringsvillkor gällande toppdomänen .se respektive .nu

Villkorsändring av

  • Registreringsvillkor gällande toppdomänen .se
  • Registreringsvillkor gällande toppdomänen .nu

Registreringsvillkoren är det avtal som gäller för samtliga innehavares domännamn och ändrade Registreringsvillkor träder i kraft den 1 november 2021.

Som domännamnsinnehavare behöver du läsa igenom de nya Registreringsvillkoren men du behöver inte göra något för att behålla ditt domännamn, din domännamnsregistrering påverkas inte.

För dig som har ett eller flera .se-domännamn eller .nu-domännamn innebär ändringen att den nu gällande versionen av Registreringsvillkoren gäller till och med den 31 oktober 2021. Den 1 november 2021 ersätts nu gällande version av Registreringsvillkoren med de nya Registreringsvillkoren som därefter gäller för samtliga innehavare oavsett registreringsdatum.

Om du registrerar ett nytt domännamn under tiden fram till och med den 31 oktober 2021 gäller nu gällande version av Registreringsvillkoren. De nya Registreringsvillkoren gäller därefter för samtliga innehavare oavsett registreringsdatum.

Befintliga och ändrade Registreringsvillkor finns publicerade på
https://internetstiftelsen.se/domaner/registrera-ett-domannamn/villkor-och-regler-for-se-och-nu-domaner/

”Den största ändringen är att Internetstiftelsen får rätt att neka förnyelse av domännamn om innehavaren till exempel har gått i konkurs eller avlidit.”

De förändringar som gjorts är sammanfattningsvis följande:

  • Förtydligande i punkt 4.1.1, villkoret att lämna organisationsnummer eller personnummer vid registrering utvidgas till att omfatta även utländska motsvarigheter (gäller enbart för .se-villkoren).
  • Tillägg i punkt 5.1.4 gällande rätten att ändra eller ta bort uppenbart felaktig angivna namnservrar.
  • Tillägg i punkt 6.1.2, vid brist i innehavarens ansvar för korrekta innehavareuppgifter förtydligas att innehavaren inte har rätt att utföra registreringstjänster innan bristen är avhjälpt.
  • Tillägg i punkt 6.1.5 gällande Internetstiftelsens rätt att neka förnyelse av domännamn om innehavaren har upplösts (likvidation/konkurs/avlidit varvid dödsboet upplösts).
  • Tillägg i punkt 7.3.1, en hänvisning till Förfarandereglerna (gäller enbart för .se-villkoren).
  • Justering i punkt 7.3.1 till allmän domstol, och nuvarande begränsning till Stockholms tingsrätt tas bort (gäller enbart för .se-villkoren).

Version med ändringsmarkering finns på förfrågan.
Har du frågor, vänligen kontakta Internetstiftelsen på registry@internetstiftelsen.se.