december 2022

INTE HELLER I ÅR FÅR DU något tryckt julkort eller någon julklapp från BuildIT, Netorom och Ljusa Idéer.

Liksom de senaste åren har vi valt att skänka pengarna som vi annars skulle lagt på julkort och julklappar som en gåva till den viktiga verksamhet som Hjärt-Lungfonden bedriver.

Varje år delar fonden ut minst 300 miljoner kronor till olika forskningsprojekt. Vi har valt att särskilt stödja forskningen kring lungsjukdomar..

Forskning som räddar liv!

Hjärt-Lungfonden samlar in och delar ut pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse.

Hjärt-Lungfondens vision är en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Man arbetar för att fler människor ska få ett längre och friskare liv och vägen dit går genom forskning. Forskning leder till bättre diagnostik, behandling, vård och till kunskap om en hälsosammare livsstil.

Varje gåva till forskningen ger fler hjärtslag och andetag! Tack vare att forskningen gör nya genombrott får många av de som drabbas av hjärt-lungsjukdom fortsätta att fira jul med sina nära och kära.

”Varje gåva till forskningen ger fler hjärtslag och andetag! Tack vare nya genombrott får många av de som drabbas av hjärt-lungsjukdom fortsätta att fira jul med sina nära och kära.”

Let There Be Peace on Earth

Bland våra många trevliga kunder döljer sig många talanger som inte alltid syns i vardagen. En sådan kund är Lars Svensson som spelar, arrangerar och skriver musik som han sedan några år låter oss dela med dig.

I år bjuder Lars på en fredsvisa, “Let There Be Peace on Earth”. Den är skriven 1955 av Jill Jackson and Sy Miller och framförs ofta i hela världen under hela året, särskilt under julen, vilket har lett till att den betraktas som en julvisa. Den ingår i en mängd olika kristna samfunds psalmböcker.